payrollingtarieven.nl

Payrollingtarieven

Welkom op de website met uitleg en informatie over de gehanteerde payrollingtarieven van payrollingbedrijven in Nederland.

Om u zo goed mogelijk bij uw payrolling beslissing te helpen. Geven wij u onderstaand in het kort aan waar u bij payrollingtarieven op moet letten (zie ook onderstaande payrollingtarievenchecklist).

Meer informatie over payrollingtarieven

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen. Of wilt u meer informatie over payrolling voor u en/of uw werknemers van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payrolling aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payrolling voor u, uw bedrijf, werknemers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrollingtarieven.

Vraag een offerte met scherpe payrollingtarieven aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payrolling?

Bij payrolling wordt een payrollingbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payrolling en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payrolling

Bij payrolling werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw werknemers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payrolling!

Het payrollingbedrijf verzorgt echter bij payrolling als juridische werkgever van uw werknemers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payrolling gebruikmaken?

U huurt/least dus met payrolling als het ware uw eigen werknemers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payrolling hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar werknemers naar payrolling over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollingwerknemers dagelijks in Nederland werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollingofferte over payrollingtarieven bij ons aan!

Voor wie is payrolling in Nederland interessant?

In feite is het werken met payrolling voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payrolling efficiënter inkoopt en risico’s beperkt. Financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payrolling niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payrolling krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen en personeelsverzekeringen heeft. En tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Vraag een offerte met scherpe payrollingtarieven aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Opbouw payrollingtarieven

Payrollingbedrijven hanteren drie verschillende soorten payrollingtarieven opbouwvarianten. De meest gebruikte variant in Nederland is:

1. Bruto “exclusief uurloon” x payrollingfactor (loonsom/omrekeningsfactor)

Bij payrollingtarieven is het belangrijk dat u goed oplet wat er met het bruto “exclusief uurloon” wordt bedoeld.

Zijn de payrollingtarieven bij een payrollingbedrijf namelijk “inclusief” of “exclusief” reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen opgebouwd? Dit is namelijk één van de meest voorkomende payrolling trucjes in Nederland. Hierdoor lijkt het namelijk dat payrollingbedrijven met hun aangeboden payrollingtarieven circa 20% goedkoper, dan payrollingtarieven o.b.v. van bovenstaande transparante payrollingberekening zijn.

Naast bovenstaande punt is het ook van belang om altijd te weten wat er wel/niet in de payrollingfactor van een payrollingbedrijf o.a. qua ziekte, ontslag, feestdagen, bijzonder verlof, kort zuim, zorg verlof, geboorteverlof, ATV/ADV en leeftijdsdagen, pensioen en werknemersverzekeringen zit.

In Nederland zijn er naast bovenstaande payrollingbedrijven ook nog steeds payrollingbedrijven, die zeggen dat payrolling u maar “€ 0,10 per uur” kost!

Bij deze payrollingtarieven uitspraak is het van belang om te weten dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollingtarieven van dit soort payrollingbedrijven hebt betaald!

De payrollingtarieven zijn dan:

2. Brutoloon “exclusief uurloon” x payrollingfactor + marge (toeslag)

De (3.) minst transparante payrollingtarieven opbouwvariant die steeds vaker in Nederland wordt toegepast. Is een payrollingberekening o.b.v. een vast percentage over de kostprijs van het payrollingbedrijf. Zeer belangrijk bij deze vorm van payrollingtarieven opbouw is om te weten wat het payrollingbedrijf onder haar kostprijs verstaat. Inclusief of exclusief vakantiedagen, vakantiegeld, etc. (zie bovenstaand). De payrollingtarieven zijn dan:

3. Kostprijs payrollingbedrijf + %

Vraag een offerte met scherpe payrollingtarieven aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrollingtarievenberekening

Het meest overzichtelijk en transparantst voor u is om altijd payrollingtarieven op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem CAO/Wettelijk Minimum Lonen (WML)) te laten berekenen. Dit bruto exclusief uurloon vermenigvuldigt u vervolgens met de aangeboden payrollingfactoren van payrollingbedrijven. Op deze wijze vergelijkt u te allen tijde namelijk appels met appels. De payrollingtarievenberekening ziet er dan als volgt uit:

Payrollingfactor (loonsom/omrekeningsfactor) x €10 bruto “exclusief uurloon”

Laat u deze payrollingtarievenberekeningen echter altijd voor al uw verschillende soorten werknemers maken. De payrollingtarieven voor studenten en/of scholieren moeten namelijk lager dan voor werknemers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf zijn. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Bij ons krijgt u altijd transparante payrollingtarieven aangeboden. Hierdoor komt u gedurende het jaar of achteraf niet voor verrassingen te staan.

Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvende payrollingofferte op maat of adviesgesprek over payrollingtarieven bij ons aan.

Wat kost payrolling?

Wat kost payrolling in Nederland? Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw werknemer u eigenlijk precies per uur?

De payrollingtarieven voor een werkgever bij payrollingbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf als werkgever ook heeft wanneer u in Nederland werknemers in dienst heeft. O.a. nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, RIE, arbodienst, reserveringen etc.

Echter voor alle werkzaamheden en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s zal een payrollingbedrijf u een fee/toeslag (payrollingkosten) doorberekenen. Deze vergoeding/fee/toeslag zit in een payrollingfactor, ook wel loonsom of omrekeningsfactor genoemd, van een payrollingbedrijf versleuteld. Een payrollingfactor bestaat uit twee kostensoorten en dus de toeslag/marge voor het payrollingbedrijf.

Payrollingfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollingfactor in Nederland dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon werknemer:

* Netto salaris werknemer;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,6%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollingbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en werknemers.

= PAYROLLINGFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten (o.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie)) omtrent een werknemer, zonder de toeslag van een payrollingbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst circa 50-60%.

Verschillen met eigen payrollingkosten

De grootste verschillen met uw eigen payrollingkosten (c.q. personeelskosten) zijn. Dat afdrachten door u op verschillende momenten aan diverse instanties dienen te worden betaald. En dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een werknemer u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat een payrollingbedrijf de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw werknemers bij payrolling van u overneemt. Bakent u deze risico’s met payrolling wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Tenslotte, liggen onze payrollingtarieven door schaalvoordelen, hoge automatiseringsgraad, scherpe inkoop en strakke ziektebegeleiding altijd gelijk aan die van eigen verloning. Om dit aan u weer te geven. Zetten wij deze berekening nogmaals voor u hieronder uiteen.

Payrollingkosten werkgever t.o.v. zelf verlonen

Het meest overzichtelijk om uw payrollingkosten bij een payrollingbedrijf met uw eigen payrollingkosten te vergelijken (dus inclusief al uw directe en indirecte werkgeverslasten). Is door een payrollingtarievenberekening op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem uw bruto uurlonen/CAO lonen) te laten maken.

De uitkomst bij het payrollingbedrijf dient u vervolgens met 0,88 te vermenigvuldigen of uw eigen te delen door 0,88.

Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw werknemers bij u of het payrollingbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 88%)

De vergelijking van payrollingkosten bij u en een payrollingbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrollingkosten:

  € 10 x b.v. 1,65 (payrollingfactor*) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) =
  € 16,60 x 0,88 = € 14,61

2. Zelf verlonen

  € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
  € 14,00 – € 15,00

* Een payrollingfactor is o.a. afhankelijk van het aantal vakantiedagen, feestdagen, Atv-dagen, bijzonder verlof- en/of kortverzuimdagen, ziektedagen, pensioenpremie (eigen Bpf of ‘adequaat’ payrolling pensioen), sociale lasten en ontslagrisico’s onder uw personeel.

U ziet voor een minimaal verschil per uur, bent u als werkgever met payrolling van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Indien u deze payrollingtarievenberekeningen wilt laten maken. Dan doet u, zoals al reeds eerder is vermeld, er verstandig aan dit voor al uw verschillende werknemers te laat doen.

De payrollingkosten voor studenten en/of scholieren liggen, zoals al reeds vermeld, namelijk lager dan voor werknemers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Tevens vermenigvuldigt/deelt u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,88 maar met 0,90. Dit is dus in verband met o.a. nihil/bijna geen ziekterisico.

Twijfelt u na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om voor uw werknemers van payrolling gebruik te maken. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de hiernaast genoemde voordelen van payrolling.

Daarnaast is het in Nederland zo dat u als werkgever gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) AnW-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payrolling maar met 1!

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden werknemers met een uitzendbureau samen? Dan bent u bij ons sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de verschillen tussen een uitzendbureau en payrollingbedrijf voor u bij deze zelf geworven werknemers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Vraagt u daarom nu direct snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollingofferte over payrollingtarieven bij ons aan.

Over ons

Wij van ‘Payrolling Tarieven’ kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrolling oplossing tegen een scherp tarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollingofferte voor uw bedrijf bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over wat payrolling voor u, uw bedrijf, medewerkers en branche nog meer kan betekenen binnen 24 uur!

Payrollingtarievenchecklist

Om te weten wat u koopt. Volgen hieronder zaken waarop u bij tarieven voor payrolling op moet letten:

 • Tarieven inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
 • Tarieven inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
 • Tarieven inclusief ziekte- of re-integratiebegeleiding (Wet verbetering poortwachter (Wvp))?;
 • Tarieven bij verschillende ziektepercentages?;
 • Tarieven inclusief ziekte- en/of quarantainedagen?;
 • Tarieven inclusief coronatestkosten, vaccinatiekosten en re-integratie;
 • Tarieven inclusief alle juridische kosten bij ontslag?;
 • Tarieven inclusief kosten herplaatsingstraject bij ontslag?;
 • Zitten ATV/ADV dagen in de tarieven of worden ze doorberekend?;
 • Tarieven inclusief alle feestdagen?;
 • Tarieven inclusief alle kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlofdagen?;
 • Tarieven inclusief geboorteverlofdagen?;
 • Tarieven inclusief seniorendagen?;
 • Tarieven voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
 • Tarieven en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
 • Tarieven en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
 • Tarieven toeslag- of overwerkuren?;
 • Tarieven bij koppeling met uw urenverwerkingssysteem?;
 • Tarieven bij verschillende betalingstermijnen (o.a. automatische incasso)?;
 • Tarieven reiskosten en onbelaste vergoedingen (1:1)?;
 • Tarieven voor “Dienstverleningsvariant”?
 • Welke pensioenregeling (Bpf of adequaat) voor uw werknemers?;
 • Nabestaande pensioenregeling?;
 • Pensioenvoorlichting (gratis) door pensioenadviseur?;
 • Regeling en percentages bij bijv. een NOW-regeling?;
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV 1:1 terug overgemaakt?;
 • Tarieven verloning DGA (gratis?)?;
 • Mogelijke aanvangskosten?;
 • Inhoud secundaire arbeidsvoorwaardenpakket?;
 • Tarieven inclusief collectieve ongevallenverzekering?;
 • Scholing (gratis?) voor uw werknemers?;

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij payrollingtarieven voor uzelf en uw werknemers op moet letten. Heeft u daarom nog meer vragen over payrollingtarieven bij payrollingbedrijven en wilt u hierover meer weten? Vraagt u dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollingofferte voor uw bedrijf bij ons aan!

Voordelen van payrolling

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn de volgende payrolling voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland ook doorslaggevend om van payrolling gebruik te maken.

Lagere personeelskosten bij payrolling

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie in Nederland voor scherpe payrollingtarieven doen. In veel gevallen bent u met payrolling zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payrolling namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payrolling in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payrolling gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payrolling

In de praktijk blijft u bij payrolling voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollingbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payrolling fungeert. U blijft met payrolling namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payrolling verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij payrolling

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollingbedrijf. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk vaste payrollingtarieven per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollingbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payrolling. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollingbedrijf met payrolling.

Geen werkgeversrisico's bij payrolling

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollingbedrijf op de loonlijst (= payrolling vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollingbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft bij payrolling namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payrolling

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payrolling meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payrolling niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers bij payrolling geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons bij payrolling ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payrolling is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrollingadviesgesprek of payrollingofferte op maat bij ons aan!

Payrollingbedrijven in Nederland

De volgende payrollingbedrijven kunnen u ook alles over payrollingtarieven vertellen. Zij hebben namelijk gezamenlijk enkele 10.000den werknemers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Payrollingbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll. FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll. Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland. Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll. Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services. Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een payrollingofferte met payrollingtarieven aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier